کتاب الکترونیکی

هیچ محصولی یافت نشد.

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی

با استفاده روزافزون از رایانه در کتابخانه‌ها، بتدریج شکل سنتی خدمات کتابخانه‌ها، رنگ می‌بازد. تغییرات روی داده‌، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند. زیرا انقلابی که فناوریهای جدید اطلاعاتی به وجود آورده است. پیامدهای خویش را نیز به دنبال دارد. محققان اغلب از اهمیت استفاده از رایانه در علوم انسانی آگاهی دارند. اما شاید خیلی از آنها از تغییرات وسیعی که در چندسال اخیر رخ داده است، چندان مطلع نباشند. در واقع، فناوری به شکل وسیعی نحوه انجام پژوهش را تغییر داده است. از مهم‌ترین محصولات فناوری جدید اطلاعاتی که کتابخانه مجازی بر مبنای آن استوار می‌گردد. مدارک الکترونیکی اعم از کتاب و مجله می‌باشد. تعداد کتابها و مجله‌های الکترونیکی با چنان سرعتی افزایش می‌یابد.