کتاب صوتی

Showing all 4 results

دانلود کتاب صوتی

نشر صوتی مانند هر تولید فرهنگی دیگر مستلزم سرمایه‌گذاری می باشد.

برای تهیه‌ی هر کتاب صوتی با توجه به حجم کتاب و کیفیت خروجی، از چند میلیون‌ تا چند ده میلیون تومان هزینه دارد. بعضی از مواقع قوانین حمایت از تولیدکنندگان فرهنگی وجود ندارد . مانند حق کپی‌رایت در کشور ما از مهم‌ترین چالش‌های ناشران فرهنگی در هر زمینه‌ای است.

کتاب گویا به دو صورت روخوانی و نمایشنامه تولید می‌گردد. کتاب‌های گویا به اشکال مختلف بر روی نوار ، سی‌دی، فایل MP3 و تحت‌وب و غیره عرضه می‌شوند.

از طرف دیگر تفاوت کتابهای صوتی و پادکست  این است .که پادکست به صورت عام رسانه‌ای مجانیست. اما حقوق  کتابهای صوتی بنا به قوانین حق‌مولف به نویسنده وابسته است.