فایل ویدیویی

Showing all 7 results

دانلود فایل ویدیویی

در دنیای فایل‌های ویدیویی غالباً اشتباهاتی در مورد مفهوم پسوند یا کانتینر و آنچه درون فایل است. و باید توسط دیکدر، از حالت کد شده خارج شود. و سپس با رندر کننده روی مانیتور نمایش داده شود، رخ می‌دهد. مثلاً وقتی به فایلی برخورد می‌کنیم که با یک ابزار همراه یا با یک نرم‌افزار خاص باز نمی‌شود. اولین کاری که می‌کنیم، بررسی پسوند آن است و جالب این است که پسوند را همان فرمت داده‌های درون فایل می‌دانیم.

اگر کامپیوترو یا یتلفن همراه شما فضای محدودی برای ذخیره فیلم یا ویدیو مورد نظرتان داشته باشد. ناچار خواهید بود فایلی که حجم کمتری دارد را دانلود کنید. و در نتیجه کیفیت هم پایین‌ خواهد آمد. اگر هم کیفیت برایتان اهمیت بیشتری دارد، بایستی فضای بیشتری فراهم کنید.